} D Y Patil Institute of Management, Ambi | Best Institute For MCA & MBA

OUR STARS


PLACED STUDENTS

Bablu Choudhary Gaikwad Kiran Jawle Vishal
Joshi Akshay Vinay Pawar Redekar Jayesh
Chaure Rohit Kharate Mahesh Kachare Sanket
Sweta Kiran Todkar Rahul Samadhan Hinge
Neha Manani Swapnil Wagh Jagdish Raut
Rahul S Ganesh Dere Dattatray G
Utkarsha Patil Rashmi Tumkar Swami Siddheshwar
Kamal Kandara Komal W Pratibha J
Bhosale NirmalKr Devendra P Gyan Vardhan
Yogesh Sharma Vinod Ankush Thigale Jyotiram
Sonwane Avinash Sonia Harwani Shipra Singh
Shiny Shashi S Shardul Singh
Tushar Morkhade Ashwini Ramule Borse Vishal
Chaubey Ashish Yogita Jadhav Hake Sachin
Gonnade Manoj Shirdhan Akshata Salve Rushikesh
Snehal Kariya Avinash Jagtap Vishal Pardeshi
Sachin Ikhe Chandel Sumersingh Mukadam Shubhangi
Sagar Naik